Topic outline

 • General

 • Praktyka przemysłowa 1 KP DI (po pierwszym roku studiów - studia dzienne).

  Kierunek – Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Praktyka przemysłowa 1  (po I roku studiów)


 • Praktyka przemysłowa 2 KP DI (po drugim roku studiów - studia dzienne).

  Kierunek – Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Praktyka przemysłowa 2  (po II roku studiów)


 • Praktyka przemysłowa 2 KM DI (po drugim roku studiów - studia dzienne)

  Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

  Praktyka przemysłowa 2  (po II roku studiów) • Praktyka przemysłowa 3 KP DI (po trzecim roku studiów - studia dzienne)

  Kierunek – Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Praktyka przemysłowa 3  (po III roku studiów) • Praktyka przemysłowa 3 KM DI (po trzecim roku studiów - studia dzienne).

  Kierunek – Mechanika i Budowa Maszyn

  Praktyka przemysłowa 3  (po III roku studiów) • Praktyka przemysłowa 1 KP ZI (niestacjonarni - po pierwszym roku studiów).

 • Praktyka przemysłowa 1 KM ZI (niestacjonarni - po pierwszym roku studiów).

 • Praktyka przemysłowa 2 KP ZI (niestacjonarni - po drugim roku studiów).

 • Praktyka przemysłowa 2 KM ZI (niestacjonarni - po drugim roku studiów).

 • Praktyka przemysłowa 3 KP ZI (niestacjonarni - po trzecim roku studiów).

 • Praktyka przemysłowa 3 KM ZI (niestacjonarni - po trzecim roku studiów).

 • Praktyka Dyplomowa po IV roku studiów - KM DI

 • Praktyka Dyplomowa po IV roku studiów - KP DI

 • Praktyka Dyplomowa po IV roku studiów - KP ZI

 • Praktyka Dyplomowa po IV roku studiów - KM ZI

 • Praktyka przemysłowa 1 - stopień II (studia magisterskie niestacjonarne)

 • Praktyka 2 (dyplomowa) - stopień II (studia magisterskie niestacjonarne)

 • Praktyka przemysłowa - (stacjonarne studia magisterskie)

 • Praktyka 2 (dyplomowa) - (stacjonarne studia magisterskie)