Podstawy prawne

Zarządzenie nr 37/2014 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie 37/2014

Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie 6/2014

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Regulamin

Zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum e-learningu Politechniki Rzeszowskiej oraz powołania pełnomocnika rektora ds. e-learningu.

Zarządzenie 3/2014

Strategia i harmonogram wdrożenia, stosowania oraz udostępniania w Politechnice Rzeszowskiej platformy e-learningowej do roku 2018.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 3/2014

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MNiSW

Sposób oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ocena zajęć

Last modified: Thursday, 15 December 2016, 4:21 PM