Kurs przygotowujący w zakresie zagadnień teoretycznych do laboratorium z przedmiotu  "chemia ogólna i nieorganiczna" dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach technologia chemiczna i biotechnologia realizowany w okresie kształcenia zdalnego wprowadzonego z powodu epidemii koronawirusa

Wytyczne co do zajęć indywidualnych oraz czat konsultacyjny.

Kurs  z  "chemii ogólnej i nieorganicznej" - wykład dla studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa. 

Laboratoria z Fizyki dla studentów pierwszego roku studiów.