Szkolenia dla nauczycieli

Od dnia 01-02-2014 pracownicy Centrum e-Learningu PRz prowadzą kursy pt. „Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej”, kierowane do nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej.

Aktualne terminy kursów:

W chwili obecnej nie ma zaplanowanych żadnych kursów e-learningowch. Można zgłaszać propozycje kursów.

Od dnia 03-11-2016 pracownicy Centrum e-Learningu PRz prowadzą warsztaty e-learningowe pt. „Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej”, kierowane do nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej.

Aktualne terminy warsztatów:

W chwili obecnej nie ma zaplanowanych żadnych warsztatów e-learningowch. Można zgłaszać propozycje warsztatów.

Szczegółowych informacji udziela dr inż. Lucjan Dobrowolski, ldobrowolski@prz.edu.pl, tel. 17-865-1649. Kursy i warsztaty odbywają się w pomieszczeniach Biblioteki PRz (budynek V) - sala VB-103.

Program kursu znajduje się w: „Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej”. W tabelach poniżej podano hiperłącza do materiałów szkoleniowych oraz plików instalacyjnych oprogramowania, przydatnego podczas tworzenia kursów e-learningowych.

Materiały szkoleniowe do pobrania
Lp. Rodzaj zajęć Temat
1 Wykład 1 Współczesne systemy kształcenia na odległość
2 Wykład 2 Materiały edukacyjne
3 Wykład 3 Walidacja, weryfikacja, certyfikowanie w e-learningu
4 Ćwiczenie 1 Narzędzia pomocnicze
5 Ćwiczenie 2 Authoring Tools
6 Ćwiczenie 3 Moodle - obsługa modułu Wiki
7 Ćwiczenie 4 Słowniki pojęć. Quizy i testy.
8 Ćwiczenie 5 Zarządzanie portalem edukacyjnym
9 Warsztaty Studium przypadków
Oprogramowanie open sourcefreeware, przydatne w przygotowaniu kursów e-learningowych – do pobrania pliki instalacyjne
Lp. Kategoria Nazwa Opis
1 Nagrywanie i obróbka dźwięku Audacity Nagrywanie, obróbka, montaż i eksport nagrań dźwiękowych
2 Kodeki audio Lame Kodowanie dźwięku podczas eksportu do formatu MP3, działa jako moduł do programu Audacity (link do strony z aktualnym kodekiem, należy wybrać TO DOWNLOAD Lame and FFmpeg for Windows, click links BELOW: a następnie odpowiednio wybrać najnowszą wersję Lame_v*.*.*_for _Windows.exe)
FFMpeg Kodowanie dźwięku podczas eksportu do formatu WMA, działa jako moduł do programu Audacity (link do strony z aktualnym kodekiem, należy wybrać TO DOWNLOAD Lame and FFmpeg for Windows, click links BELOW: a następnie odpowiednio wybrać najnowszą wersję ffmpeg-win-*.*.*.exe)
3 Edytor grafiki rastrowej Paint.NET Podstawowa obróbka i retusz fotografii
GIMP Zaawansowana obróbka i retusz fotografii, malowanie wirtualne
4 Edytor grafiki wektorowej Inscape – wersja 32-bit
Inscape – wersja 64-bit
Rysowanie ilustracji, eksport do formatów wektorowych
5 Edytor animacji 2D Vectorian Giotto Tworzenie prostych animacji 2D i eksport do formatu Flash
6 Edytor diagramów i schematów Dia Rysowanie diagramów i schematów oraz eksport do formatów wektorowych
7 Pakiet biurowy Apache OpenOffice Edycja wyrażeń matematycznych, tworzenie wykresów, ilustracji, diagramów, alternatywa dla Microsoft Office
Libre OpenOffice – pakiet
Libre OpenOffice – pomoc
Edycja wyrażeń matematycznych, tworzenie wykresów, ilustracji, diagramów, alternatywa dla Microsoft Office + system pomocy do pakietu
8 Edytor wyrażeń matematycznych Formulator MathML Redagowanie wyrażeń matematycznych i eksport do różnych formatów
9 Nagrywanie sesji ekranowych Wink Nagrywanie i montaż sesji ekranowych
10 Obróbka nagrań wideo Movie Maker 2012 Obróbka i montaż nagrań wideo – wersja dla Windows 7 i 8
ShotCut – wersja 32-bit ShotCut – wersja 64-bit Obróbka i montaż nagrań wideo, eksport do różnych formatów
Last modified: Friday, 13 March 2020, 10:04 AM