Pełnomocnicy

Pełnomocnik Rektora ds. e-learningu:

dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz
Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
bjdebska@przedu.pl


Pełnomocnicy Dziekanów ds. e-learningu:

Lp. Wydział / Studium Dane pełnomocnika
1 Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury dr inż. Grzegorz Piątkowski
Katedra Mechaniki Konstrukcji
pgrzes@prz.edu.pl
2 Budowy Maszyn i Lotnictwa dr inż. Sławomir Górka
Zakład Informatyki
sgorka@prz.edu.pl
3 Chemiczny dr inż. Lucjan Dobrowolski
Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki
ldobrowolski@prz.edu.pl
4 Elektrotechniki i Informatyki dr inż. Andrzej Paszkiewicz
Zakład Systemów Rozproszonych
andrzejp@prz.edu.pl
5 Matematyki i Fizyki Stosowanej dr Agnieszka Wiśniowska-Wajnryb
Zakład Topologii i Algebry
agawis@prz.edu.pl
6 Zarządzania dr inż. Irena Nowotyńska
Zakład Informatyki w Zarządzaniu
i_nowot@prz.edu.pl
7 Studium Języków Obcych mgr Piotr Czerwiński - język angielski
pczerwi@prz.edu.pl

mgr Małgorzata Kozłowska - język niemiecki
ewako@prz.edu.pl
Last modified: Thursday, 3 September 2020, 3:44 PM