Publikacje

Lista publikacji:

 1. Dębska B., Jaromin M., Peszko P., New methods for educating students at the Chemical Technology courses, Przemysł Chemiczny, 85/8-9 (2006), 1171-1174
 2. Dębska B., Guzowska-Świder B., Molecular Structures from ¹H NMR Spectra. Education aided by Internet Programs, Journal of Chemical Education, 84/3 (2007), 556-560
 3. Dębska B., Zdalne kształcenie w dziedzinie optymalizacji eksperymentu chemicznego, w: „Chemometria w nauce i praktyce”, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków (2009), 305-312
 4. Dębska B., Kubacka A., Adaptacja treści edukacyjnych portalu dydaktycznego do zmieniających się możliwości percepcyjnych studentów, w: „Postępy e-edukacji”, Oficyna Wydawnicza PJWSTK, Warszawa (2010), 227-235
 5. Dębska B., Guzowska-Świder B., Rola symulacji i modelowania komputerowego w kształceniu metodą zdalną studentów kierunków technicznych, w: „Modelowanie i symulacja komputerowa w technice”, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi (2010), 19-22
 6. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., Iwaszek G., Miejsce i rola edukacji zdalnej w kształceniu na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej, w: „Nowoczesne Technologie w dydaktyce”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (2011), 102-110
 7. Dębska B., Kubacka A., Sanokowski Ł., Wykorzystanie otwartej struktury MOODLE do rozbudowy jej funkcjonalności, w: „Nowoczesne Technologie w dydaktyce”, Wydaw­nictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce (2011), 111-119
 8. Dębska B., Kubacka A., Metody personalizacji portali internetowych, w: „Metodologia i ewaluacja e-learningu”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa (2011), 7-17
 9. Dębska B., Kubacka A., Monitorowanie aktywności uczestników kursu e-learningowego na platformie MOODLE, „Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej”, Warszawa 1(3) (2012), 70-78
 10. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., Zastosowanie szkolenia hybrydowego w nauczaniu metod statystycznych, „Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej", Warszawa  2(4) (2012), 89-97
 11. Dębska B., Kubacka A., A model of formative assessment on the bassis of the example of e-Student portal, in: E. Smyrnova-Trybulska (Ed.), ”E-learning for Societal Needs”, Copyright by University of Silesia in Katowice (2012), 303-314
 12. Dębska B., Sanokowski Ł., Automatic generation of mindmaps in courses implemented on MOODLE platform, WCCE 2013 – Learning while we are connected, Nicolaus Copernicus University Press  Toruń Vol. 2, (2013), 72-79
 13. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., Chemometrics and spectroscopy problems solving by chemical portal, WCCE 2013 – Learning while we are connected, Nicolaus Copernicus University Press  Toruń Vol. 2, (2013), 162-172
 14. Dębska B., Kubacka A., E-learning in education of people from IT Department, in: E. Smyrnova-Trybulska (Ed.), “Learning and lifelong Learning”, Copyright by University of Silesia in Katowice (2013) 416-423

 15. Dębska B., Kubacka A., Generation of individual learning path in distant education, Int. J. Cont. Engineering Education and Lifelong Learning, Vol. 24, No. 1 (2014) 53-61

 16. B. Dębska., L. Dobrowolski, K. Hęclik, Analiza właściwości, funkcjonalności i ergo­nomii nowoczesnych narzędzi dedykowanych do szybkiego tworzenia kursów, Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, Warszawa 2 (4)/2014, str. 49-62

 17. Dębska B., Kubacka A., Classification algorithms in the personalization of education portals, Int. J. Cont. Engineering Education and Lifelong Learning, Vol. 26, No. 1 (2016) 105-116
 18. Dębska B., Guzowska-Świder B., Hęclik K., The Benefits of Using Blended-learning Methods in Spectroscopy, International Journal of Continuing Engineering Education and Life-long Learning, Vol. 26, Issue: 2, Special Issue: SI, (2016), 153-167
 19. B. Dębska., L. Dobrowolski, K. Hęclik, Ocena obszarów stosowalności aplikacji Open Source oraz Public Domain podczas tworzenia kursów e-learningowych, Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, Warszawa 2 (12)/2016, str. 51-69

 20. B. Dębska., L. Dobrowolski, K. Hęclik, Tworzenie sesji ekranowych z użyciem technologii SVG oraz HTML5 Canvas, Edu@kcja. Magazyn edukacji elektronicznej, Warszawa, 1 (13)/2017, str. 75—94
 21. B. Dębska., L. Dobrowolski, K. Hęclik, M. Jaromin, Historia i aktualne zadania realizowane przez Centrum e-Learningu działające w Politechnice Rzeszowskiej, w:  Panorama e-edukacji w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 2020 (w druku)


Last modified: Wednesday, 2 September 2020, 6:02 PM