Zbiór materiałów w wersji elektronicznej dla osób zainteresowanych wykorzystaniem CAS MAXIMA w praktyce inżynierskiej.

Kurs dla studentów WMiFS - kierunek:  Inżynieria i analiza danych

Materiały uzupełniające i system wymiany informacji związanej z przedmiotem Metody Fizyczne w Technice i Medycynie