Materiały uzupełniające i system wymiany informacji związanej z przedmiotem Metody Fizyczne w Technice i Medycynie