Pomoc

Pomoc:

HelpDesk PRz


Instrukcja logowania i modyfikacji profilu (pierwsze logowania) na stronie Moodle PRz (e-learning.prz.edu.pl)

Rejestracja i logowanienie aktualne

W celu umieszczenia materiałów na platformie e-learningowej PRz należy wypełnić formularz. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z „Regulaminem tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, który znajduje się w sekcji Podstawy prawne.

Zgłoszenie zakończenia prac nad implementacją e-kursu na platformie i gotowości udostępnienia go studentom — Formularz

Zgłoszenie modułu, który ma być prowadzony w formie blended learning (e-kurs) — FormularzLast modified: Tuesday, 6 October 2020, 12:21 PM