Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Medyczna WMIFS. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki. W ramach kursu udostępniane są materiały do wykładów i ćwiczeń.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria Medyczna. W ramach kursu studenci poznają możliwości programowego wspomagania obliczeń inżynierskich, z wykorzystaniem pakietu Computer Algebra System MAXIMA.