Wykładowca kursu dr n. med. Leszek Kamiński

Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Medyczna WMIFS. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki. W ramach kursu udostępniane są materiały do wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych.