Informacje dla Studentów Wydziału Chemicznego realizujących prace dyplomowe I i II stopnia pod opieką pracowników Katedry Biotechnologii i Bioinformatyki.