Praktyki wakacyjne i dyplomowe w WMT - studenci stacjonarni.

Praktyka dla studentów stacjonarnych. 

Przed praktyką przygotowujemy następujące dokumenty :

1. Skierowanie na praktykę - 1 egz.

2. Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe - 1 egz.

3. Umowę o praktykę - 3 egzemplarze (proszę drukować obustronnie !)

4. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem (załącznik 8 -  ostatni) - 1 egz.

Dokumenty wypełniamy własnymi danymi, podpisujemy w miejscach wyznaczonych dla studenta (tylko umowa) i tak przygotowane przynosimy na uczelnię do podpisu przez kierownika praktyk.


Po ukończonej praktyce student przynosi:

1. Zaświadczenie o dobyciu praktyki zawodowej (załącznik nr 5)

2. Informację o efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych (załącznik nr 6)


Last modified: Wednesday, 10 November 2021, 9:42 AM