This course is prepared in order to support laboratory classes within a module Computer-aided technology.


Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu układów zasilania paliwem tłokowych silników spalinowych.

Główny cel kształcenia to: poznanie budowy i zasady działania układów zasilania silników spalinowych, umiejętność pomiaru i oceny parametrów tych układów..

Przedmiot obowiązkowy na studiach II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn dla studentów 2 semestru specjalności Pojazdy samochodowe.

Kod przedmiotu: MM/E-DU>UZSS2

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu funkcjonowania zaawansowanych urządzeń i układów elektrycznych pojazdów samochodowych.

Główny cel kształcenia to: poznanie funkcji, budowy i zasad działania zaawansowanych układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych.

Przedmiot obowiązkowy na studiach II stopnia kierunku Mechanika i Budowa Maszyn dla studentów 2 semestru specjalności Pojazdy samochodowe.

Kod przedmiotu: MM/E-DU>EiES2