•Student ma wiedzę o metodach i narzędziach stosowanych do oceny rozwoju fizycznego oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń będących przejawem skutków ubocznych zaangażowania w sport.
•Student potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu sportu odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej.
•Student potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu sportu odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej.
•Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z wykonywaniem zawodu, jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

•Student ma wiedzę o metodach i narzędziach stosowanych do oceny rozwoju fizycznego oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń będących przejawem skutków ubocznych zaangażowania w sport.
•Student potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu sportu odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy społecznej.
•Student potrafi prawidłowo interpretować (odnosząc do wartości referencyjnych) wskaźniki morfologiczne, fizjologiczne i biofizyczne pozwalające diagnozować stan organizmu oraz fizyczne parametry ruchu w sporcie.
•Student jest gotów do identyfikowania i rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z wykonywaniem zawodu, jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.