Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów 1 semestru. Moduł obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykład: Elektrotechnika

Kierunek: BN_DI

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Karnas