Projektowanie odlewów CAD

Te kurs jest przeznaczony na realizację ćwiczeń z przedmiotu Matematyka 2 dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (studia dzienne) na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym.

Prowadząca: Weronika Woś.