Kurs  dla studentów Wydziału Chemicznego pierwszego i drugiego stopnia studiów do wykładu z przedmiotu Kompetencje społeczne