Zajęcia wykładowe z modułu Historia idei i odkryć naukowych (EA0-DI>HIiON), dla kierunku Automatyka i robotyka, studia inżynierskie.