Tematyka wykładów

Wstęp

T1. Wymagania do aparatury pomiarowej oraz klasyfikacja i charakterystyka mierników elektronicznych według ich zastosowania

T2. Pomiary małych napięć w obwodach elektronicznych

T3. Pomiary prądów w zakresie mikro-, nano- i piko-amperów

T4. Pomiary małych i dużych rezystancji

T5. Zakłócenia w obwodach pomiarowych oraz ich tłumienie

T6. Uśrednianie cyfrowe w pomiarach elektronicznych

•Podsumowanie
Zaliczenie