Kurs dotyczy zagadnień z elektroniki i jest dedykowany dla kierunku mechatronika