Wielowymiarowa Analiza Danych w 2 semestrze na specjalności Nowoczesne Technologie Informacyj no-komunikacyjne w przedsiębiorstwie

Kurs do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Narzędzia Odchudzania Produkcji