Materiały z zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Inżynieria wytwarzania: Przeróbka plastyczna" dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Materiały z wykładów dla studentów studiów niestacjonarnych I-go stopnia (sem. 8) na kierunku "Zarządzanie
i inżynieria produkcji"

Kurs do zajęć z przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych

Wielowymiarowa Analiza Danych w 2 semestrze na specjalności Nowoczesne Technologie Informacyj no-komunikacyjne w przedsiębiorstwie

Kurs do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Narzędzia Odchudzania Produkcji