Test wiedzy z przedmiotu Teoria BIM na studiach podyplomowych Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.