Funkcje

Funkcje Centrum e-Learningu PRz:

  1. Tworzenie i rozwijanie Repozytorium Materiałów Edukacyjnych opracowanych przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej z wykorzystaniem uczelnianej platformy e-learnigowej MOODLE.
  2. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej z zakresu e-learningu.
  3. Autoryzacja użytkowników platformy, która będzie prowadzona w oparciu o system USOS. Studenci będą autoryzowani na podstawie numeru indeksu, natomiast wykładowcy na podstawie adresu e-mail zarejestrowanego w systemie CAS.
Last modified: Thursday, 15 December 2016, 9:53 AM