Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych metodami prowadzenia analizy cytowań dorobku indywidualnych autorów w oparciu o indeks cytowań Web of Science

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów Biblioteki Politechniki Rzeszowskiej.