Kurs dla studentów 3MP0-DZ na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.