Zadaniem kursu jest sprawdzenie możliwości jakie daje platforma Moodle w prowadzeniu zajęć i przeprowadzaniu testów