Poprawka zaliczenia z rachunkowości przedsiębiorstw