Kurs obejmuje zagadnienia z budowy i zasady działania silnika spalinowego.

Główny cel kształcenia to: poznanie podstaw teoretycznych i zrozumienie procesów zachodzących w silnikach oraz umiejętność prowadzenia badań podstawowych procesów zachodzących w silnikach spalinowych i analizy oraz interpretacji uzyskanych danych.

Przedmiot obowiązkowy na niestacjonarnych studiach I stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn dla specjalności - Pojazdy specjalne i specjalizowane.

Kod przedmiotu: KM/P-ZI>SS